Cách chọn getElementsByClassName hiệu quả

Có thể nói việc chọn getElementsByClassName thực sự là một công cụ Js hiệu quả, tuy vậy phải nói là[…]