My mission

Living a life of true artist, creative and passionate

Quay về với năng khiếu & giá trị vốn có của mình, tôi sẽ sống như một "nghệ sĩ", chú trọng vào yếu tố sáng tạo và thực sự chỉ làm những điều mình say mê, để thực sự không còn là "làm việc"

Trở thành bậc thầy trong lĩnh vực web development (growth hacking)

Trở thành bậc thầy trong lĩnh vực web development (growth hacking) & giải quyết các vấn đề của khách hàng thật best practices nhất là nhiệm vụ tôi sẽ luôn hướng tới. Việc ứng dụng & update những công nghệ mới thường xuyên giúp tôi tìm ra con đường thông minh nhất để giải quyết "bài toán" của khách hàng. Những ngôn ngữ tôi đã và đang sử dụng để xây dựng Website bao gồm: Wordpress, Hugo Cms, Ghost Cms. Đối với phần App hiện tôi đang phát triển kỹ năng sử dụng Flutter đến từ Google

Xây dựng cơ thể hoàn hảo hoàn toàn tự nhiên

Thật quá tự tin nếu cho rằng mình cần xây dựng một cơ thể hoàn hảo nhưng...Why not? Đã là nhiệm vụ thì tôi sẽ thực hiện nó suốt đời & chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thay đổi