fbpx

Cách chèn Hook đối với themes Flatsome Ux Builder thần thánh

Flatsome Ux Builder là một công cụ thiết kế web dựa trên khối, cho phép bạn tạo ra các trang web đẹp mắt và chuyên nghiệp mà không cần biết lập trình. Bạn có thể kéo thả các khối, phần tử và tùy chọn thiết lập vào vị trí mong muốn, xem trước kết quả trực tiếp và xuất bản khi đã hoàn thành. Flatsome Ux Builder cung cấp cho bạn nhiều tùy biến linh hoạt, bao gồm màu sắc, font chữ, hình ảnh, nền, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu sẵn có hoặc tạo ra các mẫu riêng của mình để tái sử dụng. Flatsome Ux Builder là một giải pháp tuyệt vời cho những ai muốn xây dựng một trang web WordPress nhanh chóng và dễ dàng.

Dưới đây là danh sách các Hooks của giao diện Flatsome Ux Builder, để tham khảo đầy đủ bạn có thể xem tại đây

Actions

67 actions

Filters

61 filters

Type: action

Files:

 • template-parts/footer/footer-absolute.php:49

Type: action

Files:

 • template-parts/footer/footer-absolute.php:15

Type: action

Files:

 • woocommerce/myaccount/dashboard-links.php:31
 • woocommerce/myaccount/account-links.php:37

flatsome_after_404

Type: action

Files:

 • 404.php:35

flatsome_after_account_user

Type: action

Files:

 • woocommerce/myaccount/account-user.php:25

flatsome_after_blog

Type: action

Files:

 • template-parts/posts/layout-left-sidebar.php:37
 • template-parts/posts/layout-right-sidebar.php:37
 • template-parts/posts/layout.php:31

flatsome_after_body_open

Type: action

Files:

 • maintenance.php:22
 • woocommerce/checkout/layouts/checkout-focused.php:23
 • woocommerce/checkout/layouts/checkout-simple.php:23
 • page-blank-landingpage.php:22
 • header.php:22

flatsome_after_breadcrumb

Type: action

Files:

 • woocommerce/global/breadcrumb.php:53

Type: action

Files:

 • template-parts/footer/footer.php:29

flatsome_after_header

Type: action

Files:

 • single-blocks.php:22
 • page-blank-landingpage.php:26
 • header.php:37

flatsome_after_header_bottom

Type: action

Files:

 • template-parts/header/header-bottom.php:50

flatsome_after_mini_cart_contents

Type: action

Files:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:80

Since: 3.18.0

flatsome_after_mini_cart_cross_sells

Type: action

Files:

 • woocommerce/cart/mini-cart/cross-sells.php:42

Since: 3.18.0

flatsome_after_mini_cart_empty_message

Type: action

Files:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:108

Since: 3.18.0

flatsome_after_page

Type: action

Files:

 • page-blank-sub-nav-vertical.php:60
 • page-blank-title-center.php:38
 • page-transparent-header-light.php:27
 • page-right-sidebar.php:44
 • page-single-page-nav.php:27
 • single-blocks.php:34
 • page-blank-landingpage.php:46
 • page-blank.php:29
 • page-my-account.php:55
 • page-left-sidebar.php:43
 • page-transparent-header.php:27
 • page.php:49
 • page-single-page-nav-transparent.php:27
 • page-header-on-scroll.php:27
 • page-single-page-nav-transparent-light.php:27

flatsome_after_page_content

Type: action

Files:

 • page.php:41

flatsome_after_product_images

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:99
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:93
 • woocommerce/single-product/product-image.php:129
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:96

flatsome_after_product_page

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product.php:56

flatsome_after_sidebar_menu

Type: action

Files:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:71

Since: 3.15.0

flatsome_after_sidebar_menu_elements

Type: action

Files:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:67

Since: 3.15.0

flatsome_after_single_product_lightbox

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:68

Since: 3.18.0

flatsome_before_404

Type: action

Files:

 • 404.php:10

flatsome_before_blog

Type: action

Files:

 • template-parts/posts/layout-left-sidebar.php:9
 • template-parts/posts/layout-right-sidebar.php:9
 • template-parts/posts/layout.php:9

flatsome_before_breadcrumb

Type: action

Files:

 • woocommerce/global/breadcrumb.php:19

flatsome_before_comments

Type: action

Files:

 • comments.php:23

Type: action

Files:

 • template-parts/footer/footer.php:9

flatsome_before_header

Type: action

Files:

 • header.php:29

flatsome_before_mini_cart_cross_sells

Type: action

Files:

 • woocommerce/cart/mini-cart/cross-sells.php:11

Since: 3.18.0

flatsome_before_mini_cart_empty_message

Type: action

Files:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:106

Since: 3.18.0

flatsome_before_mini_cart_total

Type: action

Files:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:83

Since: 3.18.0

flatsome_before_page

Type: action

Files:

 • page-blank-sub-nav-vertical.php:11
 • page-blank-title-center.php:12
 • page-transparent-header-light.php:11
 • page-right-sidebar.php:11
 • page-single-page-nav.php:11
 • single-blocks.php:21
 • page-blank-landingpage.php:25
 • page-blank.php:11
 • page-my-account.php:13
 • page-left-sidebar.php:11
 • page-transparent-header.php:11
 • page.php:18
 • page-single-page-nav-transparent.php:11
 • page-header-on-scroll.php:11
 • page-single-page-nav-transparent-light.php:11

flatsome_before_page_content

Type: action

Files:

flatsome_before_product_images

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:60
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:42
 • woocommerce/single-product/product-image.php:87
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:53

flatsome_before_product_page

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product.php:19

flatsome_before_product_sidebar

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-single-product-custom.php:53
 • woocommerce/single-product/layouts/product-right-sidebar-full.php:13
 • woocommerce/single-product/layouts/product-left-sidebar-small.php:16
 • woocommerce/single-product/layouts/product.php:47
 • woocommerce/single-product/layouts/product-left-sidebar.php:48
 • woocommerce/single-product/layouts/product-stacked-right.php:55
 • woocommerce/single-product/layouts/product-right-sidebar.php:48
 • woocommerce/single-product/layouts/product-gallery-wide.php:66
 • woocommerce/single-product/layouts/product-no-sidebar.php:48
 • woocommerce/single-product/layouts/product-left-sidebar-full.php:15

flatsome_before_sidebar_menu

Type: action

Files:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:34

Since: 3.15.0

flatsome_before_sidebar_menu_elements

Type: action

Files:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:38

Since: 3.15.0

flatsome_before_single_product_custom

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-single-product-custom.php:37

Since: 3.12.0

flatsome_before_single_product_lightbox

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:13

Since: 3.18.0

flatsome_blog_post_after

Type: action

Files:

 • inc/shortcodes/blog_posts.php:314

flatsome_blog_post_before

Type: action

Files:

 • inc/shortcodes/blog_posts.php:276

flatsome_breadcrumb

Type: action

Files:

 • inc/functions/fl-template-functions.php:24

flatsome_cart_sidebar

Type: action

Files:

 • woocommerce/cart/cart.php:230
 • template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php:77
 • template-parts/header/partials/element-cart-sidebar.php:53
 • template-parts/header/partials/element-cart.php:102

flatsome_category_title

Type: action

Files:

 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured.php:19
 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured-center.php:22
 • woocommerce/layouts/headers/category-title.php:13

flatsome_category_title_alt

Type: action

Files:

 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured.php:23
 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured-center.php:25
 • woocommerce/layouts/headers/category-title.php:16

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/350-woocommerce-shop-page-result-count-and-ordering-dropdown

Type: action

Files:

 • footer.php:16

flatsome_header_background

Type: action

Files:

 • template-parts/header/header-wrapper.php:21

flatsome_header_elements

Type: action

Files:

 • inc/structure/structure-header.php:104

flatsome_header_wrapper

Type: action

Files:

 • template-parts/header/header-wrapper.php:24

flatsome_portfolio_title_after

Type: action

Files:

 • template-parts/portfolio/archive-portfolio-title-featured.php:31
 • template-parts/portfolio/portfolio-title-featured.php:23

flatsome_portfolio_title_left

Type: action

Files:

 • template-parts/portfolio/archive-portfolio-title-featured.php:21

flatsome_portfolio_title_right

Type: action

Files:

 • template-parts/portfolio/archive-portfolio-title-featured.php:34

flatsome_product_attribute_term_fields

Type: action

Files:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-admin.php:174
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-admin.php:187

Since: 3.14.0

flatsome_product_box_actions

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-product.php:63
 • inc/shortcodes/ux_products.php:322
 • inc/shortcodes/ux_products.php:342

flatsome_product_box_after

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-product.php:81
 • inc/shortcodes/ux_products.php:346

flatsome_product_box_tools_bottom

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-product.php:60

flatsome_product_box_tools_top

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-product.php:57
 • inc/shortcodes/ux_products.php:318

flatsome_product_image_tools_bottom

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:86
 • woocommerce/single-product/product-image.php:126
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:93

flatsome_product_image_tools_top

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product/product-image-default.php:42
 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:67
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:87
 • woocommerce/single-product/product-image.php:94
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:60

flatsome_product_title

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured-center.php:22
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-top.php:13
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured.php:19

flatsome_product_title_tools

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured-center.php:25
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-top.php:17
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured.php:23

flatsome_products_after

Type: action

Files:

 • woocommerce/layouts/category.php:102
 • woocommerce/layouts/category-none.php:91
 • woocommerce/layouts/category-right-sidebar.php:91
 • woocommerce/layouts/category-off-canvas.php:91

flatsome_products_before

Type: action

Files:

 • woocommerce/layouts/category-none.php:14
 • woocommerce/layouts/category-right-sidebar.php:14
 • woocommerce/layouts/category-off-canvas.php:14

flatsome_sale_flash

Type: action

Files:

 • woocommerce/single-product/product-image-default.php:39
 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:64
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:47
 • woocommerce/single-product/product-image.php:91
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:57

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:51

Since: 3.18.0

flatsome_single_product_lightbox_summary

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:60

Since: 3.18.0

flatsome_woocommerce_shop_loop_images

Type: action

Files:

 • woocommerce/content-product.php:52

flatsome_admin_menu_items_enabled

Type: filter

Files:

 • inc/admin/backend/menu/class-menu.php:50

flatsome_ajax_search_function

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:26
 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:72

flatsome_ajax_search_post_type

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:23

flatsome_ajax_search_products_by_sku_search_query

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:61

flatsome_ajax_search_products_by_tag_search_query

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:58

flatsome_ajax_search_products_search_query

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:54

flatsome_ajax_search_query

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:22
 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:132

flatsome_attachment_size

Type: filter

Files:

 • image.php:80

flatsome_author_bio_avatar_size

Type: filter

Files:

 • template-parts/posts/content-single.php:54

Since: 3.13.3

flatsome_before_body_close_priority

Type: filter

Files:

 • inc/structure/structure-footer.php:107

flatsome_custom_product_single_product_hooks

Type: filter

Files:

 • inc/builder/shortcodes/custom-product.php:238

flatsome_disable_mini_cart

Type: filter

Files:

 • template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php:16
 • template-parts/header/partials/element-cart.php:18

flatsome_dummy_text

Type: filter

Files:

 • inc/helpers/helpers-frontend.php:112

Type: filter

Files:

 • inc/shortcodes/follow.php:115

flatsome_header_account_username

Type: filter

Files:

 • template-parts/header/partials/element-account.php:28

Since: 3.13.2

flatsome_header_class

Type: filter

Files:

 • inc/structure/structure-header.php:788

flatsome_header_element

Type: filter

Files:

 • inc/admin/options/helpers/options-helpers.php:48

flatsome_header_title_class

Type: filter

Files:

 • inc/structure/structure-header.php:808

flatsome_html_atts

Type: filter

Files:

 • inc/helpers/helpers-frontend.php:31

Since: 3.18.0

flatsome_icon

Type: filter

Files:

 • inc/helpers/helpers-icons.php:24

Since: 3.16.0

flatsome_infinite_scroll_params

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-infinite-scroll/class-flatsome-infinite-scroll.php:105

Since: 3.6.2

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/316-infinite-scroll-disable-history

flatsome_is_blog_archive

Type: filter

Files:

 • inc/functions/function-conditionals.php:108

Since: 3.18.2

flatsome_is_shop_archive

Type: filter

Files:

 • inc/functions/function-conditionals.php:121

Since: 3.18.2

flatsome_lightbox_close_btn_inside

Type: filter

Files:

 • inc/functions/function-setup.php:217

Since: 3.9.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/378-lightbox-close-button

flatsome_lightbox_close_button

Type: filter

Files:

 • inc/functions/function-setup.php:205

Since: 3.9.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/378-lightbox-close-button

flatsome_loop_review_count_html

Type: filter

Files:

 • woocommerce/loop/rating.php:37

Since: 3.16.0

flatsome_main_class

Type: filter

Files:

 • inc/structure/structure-header.php:798

flatsome_maintenance_mode

Type: filter

Files:

 • inc/admin/advanced/functions/functions.options.php:427
 • inc/functions/function-maintenance.php:29

Since: 3.18.0

flatsome_mini_cart_cross_sells_order

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:220

Since: 3.18.0

flatsome_mini_cart_cross_sells_orderby

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:218

Since: 3.18.0

flatsome_mini_cart_cross_sells_total

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:223

Since: 3.18.0

flatsome_new_flash_html

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:330

Since: 3.14.0

flatsome_payment_icons

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:563

Since: 3.9.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/351-paymenticons

flatsome_product_block

Type: filter

Files:

 • inc/helpers/helpers-woocommerce.php:99

Since: 3.12.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/389-custom-product-page

flatsome_product_block_primary_term_id

Type: filter

Files:

 • inc/helpers/helpers-woocommerce.php:13

Since: 3.12.0

flatsome_product_block_product_terms_args

Type: filter

Files:

 • inc/helpers/helpers-woocommerce.php:23

Since: 3.12.0

flatsome_product_labels

Type: filter

Files:

 • woocommerce/single-product/sale-flash.php:36
 • woocommerce/loop/sale-flash.php:36

flatsome_relay_classes

Type: filter

Files:

 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:142

Since: 3.18.0

flatsome_relay_control_classes

Type: filter

Files:

 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:185
 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:204

Since: 3.18.0

flatsome_relay_pagination_args

Type: filter

Files:

 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:278

Since: 3.18.0

flatsome_sale_bubble_percentage_cache_enabled

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:357
 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:381

Since: 3.13.2

Type: filter

Files:

 • inc/shortcodes/share.php:89

flatsome_shipping_free_shipping_threshold

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/class-shipping.php:116

Since: 3.18.0

Type: filter

Files:

 • inc/shortcodes/follow.php:81
 • inc/shortcodes/team_members.php:119

flatsome_show_block_edit_tooltip

Type: filter

Files:

 • inc/post-types/post-type-ux-blocks.php:149

Since: 3.15.0

flatsome_show_mini_cart_item_quantity

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:176

Since: 3.18.0

flatsome_sidebar_class

Type: filter

Files:

 • inc/structure/structure-sidebars.php:5

flatsome_single_product_thumbnails_classes

Type: filter

Files:

 • woocommerce/single-product/product-gallery-thumbnails.php:49
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:122

Since: 3.16.0

flatsome_single_product_thumbnails_render_without_attachments

Type: filter

Files:

 • woocommerce/single-product/product-gallery-thumbnails.php:16
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:103

Since: 3.16.0

flatsome_sticky_add_to_cart_enabled

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/structure-wc-product-page.php:256

Since: 3.13.0

flatsome_swatch_html

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:185

Since: 3.14.0

flatsome_swatch_image_size

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:211
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:427
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:716

Since: 3.14.0

flatsome_swatches_box_attribute

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:344

Since: 3.15.0

flatsome_swatches_box_display_min_count

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:391

Since: 3.18.0

flatsome_swatches_cache_enabled

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:363
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:765
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:780

Since: 3.14.0

flatsome_swatches_cache_time

Type: filter

Files:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:377

Since: 3.14.0

flatsome_text_formats

Type: filter

Files:

 • inc/structure/structure-admin.php:483

flatsome_viewport_meta

Type: filter

Files:

 • inc/structure/structure-header.php:17

Since: 3.9.0

flatsome_woocommerce_get_alt_product_thumbnail

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php:67

flatsome_woocommerce_shop_loop_category

Type: filter

Files:

 • inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php:107

flatsome_wpseo_breadcrumb_remove_last

Type: filter

Files:

 • inc/integrations/wp-seo/class-wp-seo.php:53

Sử dụng Action Hooks và Filter Hooks thế nào?

Dưới đây là ví dụ về việc chèn hàm add_text_flatsome_before_product_page vào hook flatsome_after_product_pagefunction add_text_flatsome_before_product_page(){
   echo '<div>Hello World</div>';
}
add_action('flatsome_after_product_page','add_text_flatsome_before_product_page');

Chi tiết về cách sử dụng Action Hook và Filter Hook bạn có thể tham khảo tại trang của anh Thạch Phạm

Array

Nam là 1 Growth Hacker, Developer đam mê với sự nghiệp phát triển web