fbpx

Hướng dẫn cách sửa lỗi Xampp trên Windows

Chào bạn, gần đây Nam thấy nhiều người hay thắc mắc về lỗi “MySql not starting in Xampp Server” rất bất tiện, dẫn tới lỗi dữ liệu và không thể khởi động Mysql. Dưới đây là video hướng dẫn cách gỡ lỗi

Bước 1: Đổi tên thư mục mysql/data thành mysql/data_old tại thư mục gốc của Xampp

Đưa vào Folder gốc của Xampp, đổi tên file mysql/data thành mysql/data_old, việc này nhằm Backup lại file dữ liệu gốc của Mysql (Chứa những dữ liệu quan trọng của các website WordPress bạn chạy trên Localhost)

Bước 2: Tạo ra thư mục trống mysql/data

Tạo ra thư mục mới mysql/data (lúc này là một file trống)

Bước 3: Cóp những nội dung có sẵn trong mysql/backup vào thư mục mysql/data mới tạo

Bạn để ý thì Xampp luôn có 1 file Backup (chứa những config chuẩn chỉnh và dự phòng khi server lỗi, ta có files để sửa). Bạn Copy file backup này vào thư mục mysql/data mới. Lúc này thì Xampp của bạn đã được sửa lỗi Mysql tuy vậy dữ liệu cũng “không cánh mà bay”

Step 4: Cóp toàn bộ dữ liệu về CSDL (Database) trong mysql/data_old vào mysql/data ngoại trừ 3 folders

Copy toàn bộ dữ liệu database cũ từ mysql/data_old trừ 3 thư mục (Đã được thay mới để đảm bảo Config đúng)

  • mysql
  • performance_schema
  • PHPMyAdmin

Đây chính xác là 3 files chứa những Config lỗi.

Step 5: Cuối cùng, copy file ibdata1 và gắn đè lên mysql/data_old và khởi động bình thường

Cuối cùng (Quan trọng) Copy file ibdata1 từ data_old và đè lên file gốc mysql/data. Lúc này ta có thể khởi động lại Xampp cùng dịch vụ mysql bình thường.

Array

Nam là 1 Growth Hacker, Developer đam mê với sự nghiệp phát triển web